מוצאים חוזקות ומפרגנים לאחר..

כל אחד רושם את שמו בראשית הדף. מעבירים את הדף בסבב, עם כיוון השעון. כל אחד שמקבל את הדף מוסיף משפט, את התכונה הטובה, החוזקה או האור שהוא רואה באותו אדם ששמו מופיע בראשית הדף. בסוף הסבב, כאשר הדף המלא והממלא מגיע לבעליו, קוראים. כל אחד רושם מה הוא לוקח מהאורות שפיזרו בו. ניתן לשחק את המשחק עם קרני אור.. בוחרים שמש וכל אחד מוסיף קרן אור אחת שעליה כתוב את שמו ואת החוזקות שלו או את תרומתו.

בכל אחד יש אור

חפשו פעילויות מהמאגר

Site By Imaginet © כל הזכויות שמורות 2017