מפת חשיבה ומיפוי מושגים

מיומנות חשובה מאוד היא ליצור מפת חשיבה העולה מהגדרת מושג ופיתוחו. על התלמיד לשבץ את המושג ואת ההתפתחויות וההרחבות של המושג. ולהגדירם..

חורשים תלמים

חפשו פעילויות מהמאגר

Site By Imaginet © כל הזכויות שמורות 2017