לומדים גרף באמצעות שקפים

עינת קריסטל, מורה למתמטיקה בגאון הירדן דרכא מסבירה: למדנו איך להוריד גובה לצלע במשולש. התלמידים התבקשו לחבר את הנקודה לקטע הנתון (לסגור את המשולש), ולצייר את המשך ה"כביש" משני הצדדים של אותו קטע. לבסוף, המכונית נוסעת על הכביש עד שהאנטנה שלו בפוגשת את הנקודה. בעזרת הסרגל השקוף ציירו את הגבהים לצלעות המודגשות בכל משולש ואז הגענו למסקנות: לפעמים הגובה בתוך המשולש, בחוץ או שמתלכד עם אחת הצלעות

כביש הסרגל.. לומדים גרף במתמטיקה

חפשו פעילויות מהמאגר

Site By Imaginet © כל הזכויות שמורות 2017