שיח ראשון בכיתה, ממקום קצת אחר, בוגר יותר, מודע יותר. כמה שאלות לשיעור מטעין במיוחד.. מתאים גם לישיבת צוות

מציגים את השאלות ומתפחים שיח. ניץן לבנות על שאלות אלו דיון מעמיק יותר ולפתח שיעור על מטרות בעקבותיו.

מה מטעין אותי?

חפשו פעילויות מהמאגר

Site By Imaginet © כל הזכויות שמורות 2017