מודל החצים על הלוח

עינת קריסטל, מורה למתמטיקה בגאון הירדן דרכא מסבירה על המשחק: תלמידי שכבת ז' למדו השבוע מהם המספרים המכוונים ואת הצגתם בציר המספרים. זיהינו מספרים שונים בעזרת מודל החיצים: התלמידים ניגשו ללוח, בחרו חץ והניחו אותו מתחת לציר המספרים. כך ראו האם המספר חיובי (החץ מכוון ימינה) או מספר שלילי (החץ מכוון שמאלה) וכמובן, מהו אורכו. גילינו יחד שאורך כל חץ קבוע וניתן למדוד אותו גם אם ה"זנב" שלו אינו מונח מתחת לאפס. למדנו עוד מושגים כמו: ערך מוחלט של מספר (אורך של קטע/חץ בלי "ראש", או במילים אחרות, הערך של המספר ללא כיוון), מספרים נגדיים (חיצים בעלי אותו אורך אבל עם כיוונים מנוגדים. לבסוף, למדנו גם בעזרת ההמחשה על ציר המספרים איך לחבר מספרים מכוונים. הבחנו בין שני מקרים: חיבור של שני מספרים בעלי אותו סימן וחיבור של שני מספרים בעלי סימן מנוגד. התלמידים תרגלו בספר את המושגים שלמדנו והשתמשו בעזרים שעל הלוח לפי הצורך.

מספרים מכוונים

חפשו פעילויות מהמאגר

Site By Imaginet © כל הזכויות שמורות 2017